Aquest aparell permet conèixer instantàniament quin és el valor de clor lliure de l’aigua potable que s’està abastint a la xarxa en qualsevol moment i instant del dia.

Compartició en facebook
Compartició en linkedin
Compartició en twitter
Compartició en email